Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

1.168 kez görüntülendi

Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir TMK. m: 747/1).

Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar göre­cek olana karşı kullanılır (TMK. m: 747/11).

Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belir­lenir (TMK. m: 747/IH).

Dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde a çılır (HUMK. m: 13).

Görevli mahkeme HUMK. m: 6″ya göre belirlenir.

Dava nasıl görülür?

Tapu kayıtlan getirtilir, keşif yapılır.

Bilirkişi incelemesi yaptırılır, taraf şahitleri dinlenir.

Hasıl olan kanaate göre karar verilir.

(Visited 166 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir