Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir TMK. m: 747/1).

Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar göre­cek olana karşı kullanılır (TMK. m: 747/11).

Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belir­lenir (TMK. m: 747/IH).

Dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde a çılır (HUMK. m: 13).

Görevli mahkeme HUMK. m: 6″ya göre belirlenir.

Dava nasıl görülür?

Tapu kayıtlan getirtilir, keşif yapılır.

Bilirkişi incelemesi yaptırılır, taraf şahitleri dinlenir.

Hasıl olan kanaate göre karar verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media