avukat izmir

Tutuklama kararı vermeye yetkili merciler hangileridir? Tutuklama kararının verilmesinde nasıl bir usuli süreç öngörülmüştür?

Tutuklama kararı, AY 17/3 uyarınca yalnızca hâkim tarafından verilebilir. Ceza mahkemesi sürecinde söz konusu kararı, soruşturma evresinde savcının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise savcının talebi üzerine veya resen yetkili mahkeme verir. Savcının tutuklama taleplerinde mutlaka gerekçe göstermesi ve adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili…

Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir. Dava nerede açılır? Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi’nde açılır (HUMK. m: 13). Husumet kime yöneltilir? Taşınmazın hudut komşularına, Taşınmazın paydaşları varsa,…

Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir TMK. m: 747/1). Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar göre­cek olana…

Nafaka Davaları – Soru & Cevap

Nafakalar hakkında merak ettiklerinizi soru cevap şeklinde açıklamaya çalışağız. —Soru :Aile Mahkemesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verirse bu nafaka ne zamana kadar devam eder? Nafakayı kaldırma ihtimali varmıdır. Şartları nelerdir ? İrat biçiminde (örneğin aylık ödeme şeklinde) ödenen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın başkasıyla evlenmesi ya da taraflardan…

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı

Geçen haftaki yazımızda boşanma hakkında bazı temel bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise boşanma sürecinde halledilmesi gereken sorunlar arasında en sancılı olanlardan birini; mal paylaşımını ele alacağız. Bilindiği gibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, özellikle evde emek veren, yani herhangi bir işyerinde çalışmayan kadınlar bakımından oldukça önemli değişiklilerle, 08.12.2001 günlü ve…

Genel ve Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda 6 başlıkta düzenlenmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı, şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Ancak biz diğer sebepleri de irdeleyelim. I. Zina MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve…

Follow us on Social Media