Bilirkişi itiraz süresi karar

Bilirkişi itiraz süresi karar

Soru ListesiCategory: Kira HukukuBilirkişi itiraz süresi karar
Mustafa Gafff asked 2 ay ago

Sulh hukuk davası bilirkişi raporu çıktı ve taraflara tebliğ edildi…2 haftalık itiraz süresinde Duruşma günü geldi…Davacı duruşmaya katıldı .Davalı taraf Mazeret vermeden duruşmayı takip etmedi gelmedi..Hakim karar verdi…
Davalı yokluğunda verilen kararı istinafa gönderdi.İtiraz süresinde karar verildi dinlenme hakkım kısıtlandı diyerek ..
istinafta sonuç ne olur??
Usule uygun daver edilen Davalı gelmezse haklarını kaybeder mi?

1 Answers
avukat Staff answered 2 ay ago

Taraflar usulüne uygun davete rağmen mazerette bildirmeden duruşmaya katılmazsa yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Ancak sizin olayda b.kişi raporuna itiraz süresi dolmadığı için kanımızca davanın bu sebeple ertelenmesine karar verilmesi gerekirdi. Zira davalının davaya katılmamış olması bu süreyi de hakkı da ortadan kaldırmaz. Bu sebeple karar İstinafta bozulabilir.

Share on Social Media
Follow us on Social Media