Tapu İptali Davası

Tapu İptali Davası

Tapu nedir?

Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir.

Tapu Kütüğü nedir?

Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” de­nir

Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir?

Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan,

Bir tescil (Kütüğe yazım) veya,

Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya,

Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.

Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK. m: 1025/1).

Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açdır (HUMK. m: 13).

Husumet kime yöneltilir?

Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir.

Ancak, Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yö­neltilmesi gerekir.

Dava nasıl görülür?

Tapu kayıtlan getirtilir. Kayıt sebebleri araştırılır.

Taraf şahitleri dinlenir.

Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

arama terimleri : tapu iptal davaları, tapu iptal davası nasıl açılır, tapu iptal davası, tapu iptali,

One thought on “Tapu İptali Davası

  1. Ömer

    Merhaba Tuğsan Bey, 2 sene önce, 50.000 tl ye,belediye rayiç bedeli olan 27.000 tl gösterip vekaletle ev aldım.Vekalet veren kişi yurt dışındaki bir ev satışı için genel vekalet verdiği için, vekil 3 dairesini satmış. Sonuncusunu ben almışım. Ben evi internet ilanı vasıtası ile bir emlakcıdan aldım.Ne vekili ne de emlakcıyı tanımıyorum. Ev 40 yıllık olduğundan ev kredsi çekemedim, bireysel kredi çektim ve emlakçının huzurunda, tapuda parayı elden verim. Düşük bedeli delil gösterip tapu iptal davası açtılar. Şahitler dinlendi, keşif yapıldı ve satış tarihi için bilirkişi raporu 100.000 tl değer çıkardı. Benim için tanıklık yapan kişi aynı zamanda müteahit ve o çevrede büyüdüğünden , bilirkişi raporundaki değerin çok yüksek olduğuna, benim gerçekten o zamanki piyasa değerinden aldığıma dair şahitlik yaptı. Mahkeme yeni keşif için gün verdi. Ben bu durumda ne yapabilirim, tanığın beyanı ne kadar bağlayıcıdır, ben iyi niyetli olduğumu nasıl delillendirebilirm. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media