Tescile İtiraz Davası

Tescile İtiraz Davası

Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır TMK, m: 713/V).

Dava nerede açılır?

Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Husumet kime yöneltilir?

Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye, Hazine’ye izafetle Mal Müdürlüğüne, Köyün hükmi şahsiyetine izafeten Köy Muh­tarlığına yöneltilmesi gerekir.

Dava nasıl görülür?

İki dosya arasındaki ilişki tesbit edilir. İlişki varsa, dava dosyalan birleştirilir.

Davacının ileri sürdüğü deliller tartışılır.

Şahitler dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi beyanları alınır. Sonuçta, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media