Türk Telekom İcra Takibi

Türk Telekom İcra Takibi

Soru ListesiCategory: Ceza HukukuTürk Telekom İcra Takibi
Mevlüt asked 3 ay ago

Merhaba avukat bey kişi borcundan dolayı hapis cezası alır mı? Veya söyle bir şey biliyorum icra dairesinde imzalanan taahhütnameyi ihlal ederse öyle hapis cezası olduğunu biliyorum doğru mudur?

1 Answers
avukat Staff answered 1 hafta ago

Evet, Türkiye’de borçtan dolayı doğrudan hapis cezası uygulanmaz. Ancak, icra dairesinde imzalanan taahhütnameyi ihlal etme durumu, belirli koşullar altında hapis cezasına yol açabilir. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı açıklayayım:
1. Borçtan Dolayı Hapis Cezası

  • Genel Kural: Türk hukukunda, Anayasa’nın 38. maddesi gereği, “hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” Bu madde, borçlarını ödeyemeyen kişilerin doğrudan hapis cezasına çarptırılmasını engeller.

2. Taahhütname ve Hapis Cezası

  • Taahhütname: İcra takibi sırasında borçlu, borcunu belli bir takvim çerçevesinde ödeyeceğine dair icra dairesinde bir taahhütname imzalayabilir. Bu taahhütname, borçluya borcunu belirli bir süre içinde ödemeyi veya taksitler halinde ödeme yapmayı taahhüt eden bir belgedir.
  • Taahhüdü İhlal: Eğer borçlu, bu taahhütnameyi ihlal eder ve belirtilen süreler veya taksitler içinde ödemelerini yapmazsa, alacaklı, İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca borçlunun taahhüdü ihlal ettiğine dair icra mahkemesine başvurabilir.
  • Cezai Sonuçlar: Taahhüdü ihlal durumu, borçluya 3 aya kadar tazyik hapsi cezası verilmesine yol açabilir. Tazyik hapsi, borçlunun borcunu ödemesi veya taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi amacıyla verilen bir cezadır ve borç ödenirse ceza sona erer.

3. Taahhütname İhlalinde Hapis Cezasından Kaçınma

  • Ödeme Planı: Borçlu, taahhütnamede belirtilen ödeme planına sadık kalarak hapis cezasından kaçınabilir.
  • Yeni Anlaşma: Eğer ödeme güçlüğü çekiliyorsa, alacaklı ile yeni bir ödeme planı üzerinde anlaşma yapılabilir ve bu durum icra dairesine bildirilebilir.
  • Mahkemeye Başvuru: Borçlu, ödeme süresini uzatma veya ödeme şartlarını değiştirme talebiyle icra mahkemesine başvurabilir.

Sonuç
Borçlu, genel olarak borçlarını ödeyemediği için hapis cezası almaz. Ancak, icra dairesinde imzalanan taahhütnameyi ihlal etmesi durumunda, tazyik hapsi cezası alabilir. Bu nedenle, taahhütnameyi imzalarken ödeme planının realist ve uygulanabilir olduğundan emin olunmalıdır. Borçlu, ödeme güçlüğü çektiği durumlarda alacaklı ile iletişime geçerek yeni bir ödeme planı yapmayı denemelidir.
Bu süreçler karmaşık olabilir ve hukuki bilgi gerektirebilir, bu yüzden iyi bir icra avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir. İcra Avukatı, taahhütname imzalanması, ihlal durumunda yapılması gerekenler ve hukuki haklarınız konusunda size yol gösterebilir.

Share on Social Media
Follow us on Social Media