ÖTV Muafiyetli Engelli Aracı Vasiyetname ile mirasçıya bırakılabilir mi?

ÖTV Muafiyetli Engelli Aracı Vasiyetname ile mirasçıya bırakılabilir mi?

Soru ListesiCategory: Miras HukukuÖTV Muafiyetli Engelli Aracı Vasiyetname ile mirasçıya bırakılabilir mi?
Emine Solmaz asked 3 ay ago

%96 Engelli Babam adına ÖTV muafiyetli araç almak istiyorum Babam vasiyetname ile bu aracı sadece bana miras olarak bırakabilir mi? 5 yıllık süresi dolmadan vefatı durumunda kardeşlerim bu araçtan hak sahibi olabilir mi? Aracın parasını ben vereceğim. Ayrıca babama da ben bakıyorum. Bu konu ile alakalı hukuki yorumunuzu rica ederim. Teşekkürler.

1 Answers
avukat Staff answered 1 hafta ago

ÖTV muafiyeti ile alınan araçların miras hukuku çerçevesinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve babanızın bu aracı sadece size bırakma isteği, hukuki açıdan bazı önemli noktalara sahiptir. Bu durumu şu şekilde değerlendirebiliriz:

ÖTV Muafiyetli Araç ve Miras Hukuku

 1. ÖTV Muafiyetli Araçların Miras Durumu:
  • Engelli bireyler adına alınan ÖTV muafiyetli araçlar, normal şartlarda engelli bireyin vefatından sonra mirasçılara geçer.
  • Bu araçlar üzerinde 5 yıl boyunca satış veya devretme yasağı bulunur. Ancak, engelli bireyin vefatı durumunda bu yasak sona erer ve mirasçılar aracı kullanmaya devam edebilir veya satabilir. Satış durumunda, ÖTV muafiyeti nedeniyle ödenmesi gereken vergi iade edilir.
 2. Vasiyetname ile Araç Devri:
  • Babanız, bir vasiyetname ile bu aracı size bırakabilir. Ancak, Türk Medeni Kanunu gereği mirasçılar arasında saklı paylı mirasçılar (çocuklar, eş) bulunmaktadır. Saklı paylı mirasçılar, belirli bir oranda miras hakkına sahiptir ve bu haklar vasiyetname ile tamamen ortadan kaldırılamaz.
  • Mirasın paylaşımında saklı paylı mirasçılar bu haklarını talep edebilirler. Aracın sadece size bırakılmasını sağlamak için, diğer mirasçılarla anlaşarak onların saklı paylarını karşılayacak şekilde başka varlıklar veya nakit ödeme yapılabilir.
 3. Aracın Parası ve Bakım Durumu:
  • Aracın parasını sizin ödemeniz ve babanıza sizin bakmanız, mahkemede ve mirasçılar arasında değerlendirilecek önemli hususlardır. Ancak, bu durum tek başına diğer mirasçıların haklarını ortadan kaldırmaz. Diğer mirasçılar, aracın mirastan düşmesini talep edebilirler.
  • Miras paylaşımında bu durumun dikkate alınması için, aracın bedeli ve bakım hizmetlerinizin bir şekilde belgelenmesi ve diğer mirasçılarla anlaşmaya varılması faydalı olacaktır.

Hukuki Yorum ve Öneriler

 1. Vasiyetname Düzenleme:
  • Babanız bir notere giderek vasiyetname düzenleyebilir ve aracı size bırakmak istediğini beyan edebilir. Bu vasiyetname, yasal mirasçılar arasında paylaşım yapılırken dikkate alınır.
  • Vasiyetname düzenlenirken bir avukat ile çalışmak, yasal gerekliliklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi açısından önemlidir.
 2. Miras Paylarının Düzenlenmesi:
  • Diğer mirasçılarla anlaşarak, aracın size bırakılmasına karşılık, onların saklı paylarını karşılayacak şekilde bir düzenleme yapabilirsiniz. Bu durum, miras paylaşımı sırasında çıkabilecek anlaşmazlıkları önleyecektir.
  • Anlaşma sağlanamazsa, mahkeme yoluna başvurularak, aracın bedelinin hesaplanması ve miras paylaşımına dahil edilmesi istenebilir.
 3. Mirasçılar Arasında Anlaşma:
  • Babanızın vefatından sonra diğer mirasçılarla anlaşarak, aracın size devri konusunda mutabakata varabilirsiniz. Bu anlaşma yazılı olarak yapılmalı ve noter tasdikli olmalıdır.
  • Anlaşma, tüm mirasçıların haklarını koruyacak şekilde düzenlenmelidir.

Sonuç ve Öneriler

 • Hukuki Danışmanlık: Bu süreci yönetirken iyi bir miras avukatından profesyonel destek almanız faydalı olacaktır. Miras Avukatı, vasiyetname düzenlenmesi, miras paylaşımı ve olası anlaşmazlıkların çözümü konularında size yardımcı olabilir.
 • Dokümantasyon: Aracın bedelini sizin ödediğinizi ve babanıza baktığınızı belgeleyen dokümanları saklamanız, miras paylaşımında önemli bir kanıt olacaktır.
 • Noter ve Mahkeme: Vasiyetnamenin noter aracılığıyla düzenlenmesi ve gerektiğinde miras paylaşımı konusunda mahkemeye başvurmanız, yasal süreçlerin doğru şekilde işlemesini sağlayacaktır.

Bu adımları takip ederek, babanızın ÖTV muafiyetli aracını miras sürecinde en doğru şekilde yönetebilirsiniz.

Share on Social Media
Follow us on Social Media