ÖTV muafiyetli araç alımı

ÖTV muafiyetli araç alımı

Soru ListesiCategory: Miras HukukuÖTV muafiyetli araç alımı
Senem Çektik asked 2 ay ago

Engelli üstüne ÖTV muhafiyetli araç aldık. Engellinin vefatı durumunda mirasçılardan birinin başkalarına borcu yüzünden icralık olmasına karşı ne yapabiliriz?

1 Answers
avukat Staff answered 1 hafta ago

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile alınan araçları, mirasçılar arasında dağıtılırken bazı özel durumlar ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Engelli bireyin vefatı sonrasında, bu aracın mirasçılara geçişi ve borçlar karşısındaki durumu hakkında yapılabilecekleri şu şekilde özetleyebiliriz:
1. ÖTV Muafiyeti ve Miras Durumu

 • Engelli birey adına ÖTV muafiyeti ile alınan araç, normal şartlarda mirasçılara geçer. Ancak bu tür araçlarda bazı sınırlamalar olabilir.
 • ÖTV muafiyeti ile alınan aracın, engellinin vefatından sonra kalan süreye göre, belirli bir süre satılamaz ve başka bir amaçla kullanılamaz.
 • Eğer mirasçılar aracı kullanmaya devam etmek istemiyorsa, aracı satabilirler ancak bu durumda, aracı aldıkları tarihten itibaren beş yıl geçmediyse, ÖTV’yi geri ödemeleri gerekebilir.

2. Mirasçılardan Birinin Borçlu Olması Durumu
Mirasçılardan birinin borçları nedeniyle icralık olma durumu, aracın haczedilmesi riskini doğurabilir. Bunu önlemek için şu adımları atabilirsiniz:
2.1. Reddi Miras (Mirasın Reddini Talep Etmek)

 • Borçlu mirasçı, mirası reddedebilir. Bu durumda, miras payı diğer mirasçılara geçer ve borçlu mirasçı araç üzerinde hak iddia edemez.
 • Mirasın reddi, mirasçının miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddettiğini beyan etmesiyle gerçekleşir.

2.2. Mirasın Taksimi ve İcra Takibi

 • Mirasçılar arasında anlaşarak, miras paylarının nasıl dağıtılacağına karar verilebilir. Araç, borçlu olmayan mirasçılar arasında paylaşılabilir.
 • Bu durumda, icra takibi riski azaltılabilir. Ancak, borçlu mirasçıya düşen diğer miras payları, alacaklılar tarafından haczedilebilir.

2.3. Mirasçıların Borçlarından Dolayı Araç Üzerine İpotek veya Haciz Konulması

 • Eğer aracın borçlu mirasçıya düşmesi muhtemel ise, diğer mirasçılar icra dosyasını takip ederek veya mahkemeye başvurarak haciz işlemlerini engellemeye çalışabilirler.
 • İpotek veya haciz işlemi yapılması halinde, diğer mirasçılar aracın borçlu olmayan bir mirasçıya devredilmesi veya satılması ve satış bedelinin borçlar ödenerek paylaştırılması talebinde bulunabilirler.

2.4. Araç Üzerinde Tedbir Kararı Alınması

 • Mahkemeye başvurarak aracın icra ve haciz işlemlerine karşı korunması için tedbir kararı aldırabilirsiniz. Bu karar, aracın haczedilmesini engelleyebilir.

Sonuç ve Öneriler

 • Borçlu olan mirasçının mirası reddetmesi veya mirasın diğer mirasçılar arasında paylaştırılması en etkili yöntemlerdir.
 • Hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle, iyi bir miras avukatından profesyonel destek almanız faydalı olacaktır. Bir avukat, mirasın taksimi, reddi ve araç üzerindeki haklar konusunda size yol gösterebilir ve gerekli hukuki işlemleri sizin adınıza yürütebilir.

Bu adımları takip ederek, engelli bireyin ÖTV muafiyeti ile alınan aracının borçlar nedeniyle haczedilmesini önleyebilir ve miras sürecini daha güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Share on Social Media
Follow us on Social Media