Tanıma & Tenfiz Davaları

En iyi tanıma tenfiz avukatı kim ?

Yurt dışında boşandınız ve üstünüzden büyük bir yük kalktı belki de . Ama o da ne yurt dışında boşanmış olmanıza rağmen Türkiye de halen evli gözüktüğünüzü öğrendiniz. Zira yurt dışında boşansanız da bunun Türkiye de geçerli olabilmesi için Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmanız gerekiyordu. Kendi çapınızda yaptığınız araştırmalar…

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARININ TANIMA VE TENFİZİ İSTENEBİLİR Mİ ?

T.C. Yargıtay Esas No:2010/1   Karar No:2011/1 Özet: Kısaca; ilke olarak her mahkeme kendi milli usul hükümlerini uygular, bu sebeple yabancı mahkemenin tatbik ettiği usulün Türk hukukundan farklı olması kamu düzeninin müdahalesi için gerekçe değildir. Aynı ilke yabancı mahkeme kararında uygulanan ispat hukukuna ait kurallar bakımından da geçerlidir. Münhasıran hukuki…

Boşanmanın Kararının Türkiye’de Tanınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması için boşanan çiftlerin ikisinin de açılacak tanıma tenfiz davası için gerekli prosedürleri doğru şekilde yerine getirmeleri gerekir. Her ne kadar boşanma gerçekleşmiş olsa da, boşanan çiftlerin süreci paralel yürütmeleri onların davayı en kısa sürede bitirebilmelerine olanak sağlar. Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İçin Ne Yapılmalıdır? Yurtdışındaki mahkemelerin veridiği…

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma tanıma tenfiz davası ne kadar sürer diye merak eden kişinin bu süreci nasıl yürüteceği, davanın süresini direk olarak etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Boşanma tanıma tenfiz davası süresi, boşanan çiftlerin ikisinin de ülkemizde farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile davayı yürütmeleri durumunda 2 – 3 ay gibi bir…

Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında bireylerin davanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için öncelikle yurtdışı mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ya da kararı veren mahkeme tarafından aslı gibi olduğunu belirten onaylı fotokopisi gereklidir. Mahkeme kararının aslı…

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her mahkeme kararı bulunduğu ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Bu da yurtdışında dava açan Türk vatandaşlarının bu mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olmadığını ifade eder. Bu noktada tanıma ve tenfiz davası açılarak yurtdışındaki mahkeme kararlarının ülkemizde de uygulanabilir olması sağlanmaktadır. Bu makalemizde yurtdışında boşanma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti…

VEKALET VERİLECEK AVUKAT BİLGİLERİ

Vereceğiniz vekaletnameler resimli boşanma vekaletnamesi olmalı. Ayrıca vekaletname içerisinde mutlaka aşağıda belirtilen yetki bulunmalıdır.“Yurtdışında verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmaya” Vekalet çıkarırken Notere yada Konsolosluğa şu bilgileri iletmelisiniz… Vekâletname Bilgileri Avukat Ad Soyad : Av. EKREM ENGİN Avukat Adres : 1593/1 Sk Sk.No:16 Tayanç Apt.B Blok…

Eski Eşin Vekalet Vermesi Dava Sürecini Hızlandırır..

Eski eşinizin de vekalet vermesi süreci hızlandırır. (Avukatların birbirinden farklı olması kanun gereği zorunludur.) Şayet boşanmış olduğunuz eşiniz de vekalet verirse işletilecek prosedürde 6-7 ay gibi bir süre kazanılmış olmakla beraber, vekalet vermez ise yurtdışına tebligat yapılacağından süreç daha uzun olacaktır. Söz konusu dava süresi ile ilgili olarak mahkeme yoğunluğu…

Tanıma davası süreci için talep ettiğimiz evraklar:

Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı + Apostille Boşanma kararın kesinleşmiş olması. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.) + Apostille Yukarıda belirtilen belgelerin…

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma davası süreci için talep ettiğimiz evraklar: Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı + Apostille Boşanma kararın kesinleşmiş olması. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak…

Share on Social Media
Follow us on Social Media