Tanıma&Tenfiz Avukatı

İzmir Tanıma Tenfiz Avukatı

Her mahkeme kararı Bulunduğu Ülke Sınırları İçerisinde geçerli olmaktadır. Bu da Yurtdışında dava açan Türk vatandaşlarının bu mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olmadığını ifade eder. Bu nedenle de açılan davalara tanıma&tenfiz davaları bu davalarda uzmanlaşmış avukatlara da halk dilinde tanıma tenfiz davası avukatları denilmektedir. Özellikle boşanmanın tanınması davası en yaygın olanıdır. Bu yazımızda bu davaları ayrıntısıyla inceliyoruz.

Tanıma davası süreci için talep ettiğimiz evraklar:

  • Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı + Apostille
  • Boşanma kararın kesinleşmiş olması. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.) + Apostille
  • Yukarıda belirtilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması.
  • Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması.
  • Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
  • Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi.(Yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)

Eski Eşin Vekalet Vermesi Dava Sürecini Hızlandırır:
Eski eşinizin de vekalet vermesi süreci hızlandırır. (Avukatların birbirinden farklı olması kanun gereği zorunludur.) Şayet boşanmış olduğunuz eşiniz de vekalet verirse işletilecek prosedürde 6-7 ay gibi bir süre kazanılmış olmakla beraber, vekalet vermez ise yurtdışına tebligat yapılacağından süreç daha uzun olacaktır. Söz konusu dava süresi ile ilgili olarak mahkeme yoğunluğu ile ilgili net bir süre vermemiz mümkün olmamakla birlikte, mümkün olabilecek en kısa sürede netice alınacaktır.

NOT: Yukarıda yazılı gerekli evrakları tamamladıktan sonra kargoya vermeden önce SCAN edip bize mail vasıtasıyla iletirseniz, CHECK edeceğimizden olası eksikliklerin ve zaman kaybının da önüne geçmiş olacağız.

VEKALET VERİLECEK AVUKAT BİLGİLERİ

Vereceğiniz vekaletnameler resimli boşanma vekaletnamesi olmalı. Ayrıca vekaletname içerisinde mutlaka aşağıda belirtilen yetki bulunmalıdır.

“Yurtdışında verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmaya”……

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Bu makalemizde yurtdışında boşanma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, boşanma mahkeme kararlarını nasıl Türkiye’de uygulanabilir kılacaklarını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Boşanma Tanıma Davası ve Boşanma Tenfiz Davası nedir Onlara açıklık getirmemiz gerekir.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Boşanma tanıma davası yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararının ülkemizde de geçerli olabilmesi için açılacak dava türüdür. Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası açılmadığı durumlarda, yurtdışında boşanan Türkler, ülkemizde hala yasal olarak evli görünmektedirler. Bu da yeniden evlenme gibi bir durumun önünü tıkamaktadır. Ülkemizde yasal olarak yalnızca bir evlilik yapılabileceğinden dolayı Boşanma Tanıma Davası açılmaksızın yurtdışındaki boşanma ülkemizde geçerli olmadığından ikinci bir evlilik söz konusu değildir. Ve eşler birbirlerine Türk hukukuna göre mirasçı olmaya devam ederler.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma tenfiz davası sıklıkla boşanma tanıma davası ile karıştırılmaktadır. Fakat boşanma tenfiz davası yurtdışında gerçekleşen boşanmaya ilişkin hukuki sonuçların Türkiye’de icra edilebilir olmasını sağlayan dava türüdür. Boşanma tenfiz davası, boşanmanın tanınması davasından farklı olmakla birlikte aynı zamanda boşanmanın tanınması durumunu da kapsamaktadır. Yani iki dava açmadan boşanma tenfiz davası açılarak hem boşanmanın Türkiye’de tanınması hem de hukuki sonuçların tenfiz edilmesi yani icra edilmesi sağlanabilir.

Boşanmanın Tenfizi Ne Demektir?

Boşanmanın tenfizi yani boşanma kararının Türkiye’de icra edilebilir olması, yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi kararların ülkemizde uygulanmasına olanak sağlanması olarak nitelendirilebilir. Boşanma kararlarının ülkemizde icra edilebilir olmaması durumunda, yukarıda saymış olduğumuz hukuki sonuçların Türkiye’de bir hükmü yoktur. Bu da bireylerin bir çok sorunla karşılaşmasına neden olacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açılmaz İse Ne Olur?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmadığı durumlarda bireyler, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka gibi durumlarda sorun ile karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra boşanmanın ülkemizde geçerli olmaması nedeniyle ilerde miras paylaşımı, yeniden evlenememe gibi durumlarda da hak kaybı yaşanması gündeme gelecektir. Boşanmanın Türkiye’de tenfizi yapılmadığı durumlarda boşanılan eş hala yasal mirasçı olacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılacak olan görevli mahkeme tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleri olmaktadır. Yurtdışında boşanma işlemi gerçekleştiren Türk vatandaşlarının açmaları gereken tanıma tenfiz davası, İstanbul İzmir ya da Ankara illerinde açılabilir. Boşanma tanıma tenfiz davası için bireylerin duruşmalara katılımı zorunlu değildir fakat, boşanmanın tanınması ve boşanmanın tenfizi davaları oldukça karmaşık ve zor bir süreci ifade eder. Bu sebeple mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile bu sürecin yürütülmesi önerilir.

İyi bir boşanma tanıma ve tenfiz davası avukatını internet üzerinden, web sitelerinden bulabilirsiniz. Örneğin, boşanma tanıma ve tenfiz davaslarında uzman avukat, en iyi boşanma tanıma ve tenfiz davası avukatı izmir, izmir boşanma tanıma ve tenfiz davası avukatı gibi google da aramalar yaparak boşanma tanıma ve tenfiz davalarında uzmanlaşmış avukatları tespit edebilir ve irtibata geçebilirsiniz.  Burada en önemli nokta tutacağınız avukatın profesyonel bir kamulaştırma avukatı olduğunu bilmektir…

Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında bireylerin davanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için öncelikle yurtdışı mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ya da kararı veren mahkeme tarafından aslı gibi olduğunu belirten onaylı fotokopisi gereklidir. Mahkeme kararının aslı ya da o mahkemece onaylanmış fotokopisi olmaksızın davanın açılması mümkün değildir. Diğer yandan davanın yurtdışında kesinleşmiş olması gerekir. Yani yurtdışında nüfusa işlenmiş olmalıdır. Yani yurtdışındaki boşanma kararının temyiz edilmesi sürecinde Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açılamaz. O yüzden kararın kesinleşmiş olması esas unsurlardan birisidir.

Alınan bu mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için belgeye apostil şerhi konulmuş olmalıdır. Apostil şerhi yurtdışı mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için konulan mühürdür.

Bu belgenin doğru bir şekilde hazırlanmasının ardından belgenin “Yeminli Tercüman” tarafından ya noter onaylı ya da konsolosluk onaylı olarak Türkçe’ye çevrilmesi gerekir.

Belgelerin herhangi birisinde eksiklik ya da yanlışlık olması gibi bir durumda boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi yapılamaz.

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma tanıma tenfiz davası ne kadar sürer diye merak eden kişinin bu süreci nasıl yürüteceği, davanın süresini direk olarak etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Boşanma tanıma tenfiz davası süresi, boşanan çiftlerin ikisinin de ülkemizde farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile davayı yürütmeleri durumunda 2 3 ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilir. Fakat tarafların bu dava için avukat tutmamaları açılacak davanın 3 4 yıl gibi bir sürede sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Boşanma tanıma tenfiz davası süreci, zorluğu nedeniyle hukuki destek alınması gerekir. Süreç içerisinde gerekli prosedürlerin doğru uygulanmaması, sürecin profesyonel olarak takibinin yapılmaması, süreç içerisinde atılacak adımların yanlışlığı veya eksikliği davanın yıllarca sürmesine neden olacaktır.

Boşanmanın Kararının Türkiye’de Tanınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması için boşanan çiftlerin ikisinin de açılacak tanıma tenfiz davası için gerekli prosedürleri doğru şekilde yerine getirmeleri gerekir. Her ne kadar boşanma gerçekleşmiş olsa da, boşanan çiftlerin süreci paralel yürütmeleri onların davayı en kısa sürede bitirebilmelerine olanak sağlar.

Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İçin Ne Yapılmalıdır?

Yurtdışındaki mahkemelerin veridiği boşanma ve hukuki sonuçları ile ilgili kararların Türkiye’de tenfiz edilmesi için açılacak tenfiz davalarında bireyler, dava için gerekli belgeleri doğru bir şekilde hazırlamalıdırlar. Dava süresini belirleyen husulardan birisi de gerekli belgelerin hızlı ve doğru bir şekilde hazırlanmasıdır.

Özellikle yurtdışından gerekli evrakların gelmesinin beklenmesi gibi bir durumda belgelerin 8 9 aydan önce gönderilmediği düşünülürse tarafların gerekli belgeleri hazırlamaları onlara süre açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Süreci

Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfizi için tarafların süreci birlikte yürütmeleri, hukuki prosedürlerin daha hızlı yerine getirilmesini sağlar. Bu anlamda tutulacak farklı tanıma tenfiz avukatı ile gerekli prosedürler hukuki altyapısı kurularak hızlıca ilerletilebilir.

TANIMA&TENFİZ DAVALARIYLA İLGİLİ MAKALELERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Share on Social Media
Follow us on Social Media