Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir.

Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi’nde açılır (HUMK. m: 13).

Husumet kime yöneltilir?

  1. Taşınmazın hudut komşularına,
  2. Taşınmazın paydaşları varsa, davacı dışında kalan hissedarlara,
  3. Tapu Sicil Muhafızlığı veya Memurluğuna (Hazine varsa, adı geçenlere izafeten Hazine Avukatlığına),
  4. Taşınmazın hudutlarında yol veya meydan varsa, Belediye Başkanlığına.

Dava nasıl görülür?

Tapu ve Nüfus kayıtlan getirtilir.

Şahitler dinlenir, deliller tartışılır Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

arama terimleri : tapuda isim tashihi davası, tapuda isim tashihi dilekçesi, tapuda isim tashihi, tapu kaydının düzeltilmesi davası,tapu kayıtları, tapu kayıtlarının düzeltilmesi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media