Boşanma & Nafaka Davaları

En iyi boşanma avukatı diye bir şey var mı ?

İnsanlar ne umutlarla evlenirler değil mi? Mutlu bir yuva, güzel çocuklar, düzenli bir hayat ve paylaşmanın tadı… Sonra bir gün gelir her şey değişir. Hayaller yıkılır, umutlar tükenir. Ne yaparsanız yapın artık her şey bitmiştir. Olan bitene anlam veremeden bir çare bulmaya çalışsanız da siz, boşanma sirenleri çalmaya başlamıştır bir kere… Evet,…

Nafaka Davaları – Soru & Cevap

Nafakalar hakkında merak ettiklerinizi soru cevap şeklinde açıklamaya çalışağız. —Soru :Aile Mahkemesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verirse bu nafaka ne zamana kadar devam eder? Nafakayı kaldırma ihtimali varmıdır. Şartları nelerdir ? İrat biçiminde (örneğin aylık ödeme şeklinde) ödenen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın başkasıyla evlenmesi ya da taraflardan…

Yargıtay’dan aldatan ve aldatılanlar için önemli karar

Boşanma davası devam ederken yaşanan ilişkilere dikkat. Yargıtay boşanma davası açıldıktan sonra başka bir erkekle görülen kadını kusurlu saydı. Yargıtay, bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunmasının diğerine de bu hakkı vermeyeceğine hükmetti. Yargıtay’ın gündemine gelen dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Davacı A.H. eşi S.H.’nin başka kadınlarla kendisini aldattığını, aşağıladığını,…

Boşanma Davalarında Gizli Kayıtın Delil Niteliği

Eşlerden Birinin Diğerinin bilgisi Dışında Eve Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Sadakat Yükümlülüğü İle Bağdaşmayan Davranışlarını Tesbit Etmesi Halinde Bu Delil Olarak Değerlendirile bilir mi? Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden ve Delilin Hukuka Aykırılığından Söz Edilebilir mi? Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel…

EVLI BİRİYLE BİLEREK ILIŞİKIYE GIRMEK SUÇMUDUR? MANEVI TAZMINAT

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde yer alan “evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur… eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar,” biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Bu eyleme evliliği bilerek katılan kişide diğer eşin uğradığı zarardan…

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı

Geçen haftaki yazımızda boşanma hakkında bazı temel bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise boşanma sürecinde halledilmesi gereken sorunlar arasında en sancılı olanlardan birini; mal paylaşımını ele alacağız. Bilindiği gibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, özellikle evde emek veren, yani herhangi bir işyerinde çalışmayan kadınlar bakımından oldukça önemli değişiklilerle, 08.12.2001 günlü ve…

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (TMK. m: 174/1). Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (TMK. m: 174/11).İstenecek tazminat…

Genel ve Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda 6 başlıkta düzenlenmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı, şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Ancak biz diğer sebepleri de irdeleyelim. I. Zina MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve…

Boşanırken bilinmesi gereken birkaç husus.

İnsanlar ne umutlarla evlenirler değil mi? Mutlu bir yuva, güzel çocuklar, düzenli bir hayat ve paylaşmanın tadı… Sonra bir gün gelir her şey değişir. Hayaller yıkılır, umutlar tükenir. Ne yaparsanız yapın artık her şey bitmiştir. Olan bitene anlam veremeden bir çare bulmaya çalışsanız da siz, boşanma sirenleri çalmaya başlamıştır bir kere… Evet,…

Share on Social Media
Follow us on Social Media