evli kişiyle ilişki suçmu

EVLI BİRİYLE BİLEREK ILIŞİKIYE GIRMEK SUÇMUDUR? MANEVI TAZMINAT

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde yer alan “evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur… eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar,” biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Bu eyleme evliliği bilerek katılan kişide diğer eşin uğradığı zarardan…

Share on Social Media
Follow us on Social Media