“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemece belirlenecek olan bedel (kamulaştırma bedeli) nasıl ve hangi kıstaslara göre tespit edilir?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemece belirlenecek olan bedel (kamulaştırma bedeli) nasıl ve hangi kıstaslara göre tespit edilir?

Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bu davada hâkimin, kamulaştırma bedelini, bilirkişi kurulu marifetiyle tespit edilmesi bir zorunluluktur. Buna göre hâkimin, bilirkişi raporlarında ki hesap hatalarını düzeltmek haricinde ve resen (kendiliğinden) bir değerlendirme yapma hakkı yoktur. O halde, bilirkişi raporları marifetiyle tespit edilen bedellerin hâkimi bağlayıcı etkisi olduğu söylenebilir. Uygulamada, tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları ve bilirkişi raporlarına yapılan itirazlar nedeniyle her davada en az 2 (iki) bilirkişi incelemesi yapılmaktadır.

Bilirkişiler, taşınmazın mahallinde yapmak zorunda oldukları incelemeler kapsamında, taşınmazın cins ve nevini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, varsa vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, arazilerle ilgili olarak taşınmaz veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, arsalarla ilgili olarak kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre değerini, yapılarla ilgili olarak resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını ve nihayet bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçütleri esas alarak raporlarını düzenlerler. Raporda, sayılan tüm unsurların cevapları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ve ilgililerin beyanları da dikkate alınarak gerekçeli bir değerlendirme yapılır.

Bilirkişi raporları zaman zaman eksik veya hatalı olabilmekte, kamulaştırılan taşınmazın değeri yanlış hesaplanabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda rapora, suresinde ve hukuki gerekçelerini açıkça belirtmek suretiyle itiraz etmek herhangi bir hak kaybı yaşamamak açısından çok önemlidir.

 

(Visited 401 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin