Vekalet Bilgileri

Vekalet çıkarırken Notere yada Konsolosluğa şu bilgileri iletmelisiniz…

Vekâletname Bilgileri
Avukat Ad Soyad : Av. EKREM ENGİN
Avukat Adres : 1593/1 Sk.No:14 K.4 D.14 Mansuroğlu – Bayraklı / İZMİR
Baro ve Sicil No : İZMİR – 8196
Vergi Dairesi : Bornova VD
Vergi No (TCKN) : 27386025878

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

LÜTFEN,

Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.

Follow us on Social Media