tapu kaydının düzeltilmesi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir. Dava nerede açılır? Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi’nde açılır (HUMK. m: 13). Husumet kime yöneltilir? Taşınmazın hudut komşularına, Taşınmazın paydaşları varsa,…

Follow us on Social Media