tapu iptali için avukat izmir

Tapu İptali Davası

Tapu nedir? Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir. Tapu Kütüğü nedir? Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” de­nir Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir? Ortada haklı bir sebep…

Follow us on Social Media