tapu iptal davası

Tapu İptali Davası

Tapu nedir? Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir. Tapu Kütüğü nedir? Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” de­nir Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir? Ortada haklı bir sebep…

Follow us on Social Media