tescile itiraz davası nedir

Tescile İtiraz Davası

Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır TMK, m: 713/V). Dava nerede açılır? Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet kime yöneltilir? Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye,…

Follow us on Social Media