cebri tescil nedir

Cebri Tescil Davası

TMK. m: 706′ya göre; taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde dü­zenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. ‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair önsözleşmedir. Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır. m: 213′e göre; bu sözleşme resmi senede bağ­lanmadıkça geçerli değildir. m: 60 ve 89′a göre; “Gayrimenkul…

Share on Social Media
Follow us on Social Media