sufa davası

Önalım Şüfa Davası

Onalım (Şüfa) hakkı ne demektir, kaç çeşittir? Bir taşınmazı öncelikle satın alma hakkı, demektir. 2 çeşittir. Sözleşmeden Doğan Onalım Hakkı Tarafların anlaşmasıyla doğar. Bu hak Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar…

Follow us on Social Media