İşten Çıkma (İhtar Çekme)

İşten Çıkma (İhtar Çekme)

Soru ListesiCategory: İş Hukukuİşten Çıkma (İhtar Çekme)
Osman Demirbaş asked 3 ay ago

Çalıştığım şirkette 6 ayı doldurdum, herhangi bir tazminat vs çıkış parası alma hakkım bulunuyor mu? 

1 Answers
avukat Staff answered 2 ay ago

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Çalışan Tazminat Alabilir mi?
4857 sayılı iş kanunu gereğince mazeretsiz iş yerinden ayrılan (istifa eden) işçiye tazminat ödemesi yapılmaz. Fakat işçi sözleşmesini haklı bir neden ile fes ederse tazminat alabilir.
Yani İşçi kendi isteği ile işten ayrılırsa ve hiçbir haklı gerekçesi de olmadığı takdirde kıdem tazminatı alamaz.  Bunun yanı sıra fazla mesai alacakları, diğer ücret alacakları da işçiye ödenmez.

Follow us on Social Media