Kamulaştırma hakkında merak edilen bazı sorular ve cevapları…

Kamulaştırma hakkında merak edilen bazı sorular ve cevapları…

  • Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli (dava konusu) olması durumunda ne olur?

Bu konu, Kamulaştırma Kanununun 18’inci maddesi ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Kamulaştırma süreci kapsamında belirlenecek olan kamulaştırma bedeli pek tabiidir ki kamulaştırılan taşınmaz malın malikine ödenir. Taşınmaz malın maliki belliyse (yani taşınmaz malın mülkiyeti ihtilafı değilse) sorun yoktur, kamulaştırma bedeli bu kişi ödenir. Öte yandan, kamulaştırılan malın mülkiyeti çekişmeli ise (yani dava konusu yapılmış ise) kamulaştırma bedeli, mahkemenin belirttiği bir banka hesabına yatırılır ve mülkiyetin ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen kişinin müracaatı üzerine bu kişiye ödenir.

  • Kamulaştırılan taşınmaz mal geri alınabilir mi? Bunun için açılabilecek bir dava var mıdır?

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece, kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya taşınmaz mal, kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi (veya mirasçıları), kamulaştırma bedelini, aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da doğmasından itibaren 1 (bir) yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkının düşecek olmasıdır. Ayrıca Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre yapılan kamulaştırmalarda ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’na göre yapılan kamulaştırmalarda “geri alma hakkı” söz konusu olmaz.

  • İdare, kamulaştırma işleminden vazgeçebilir mi? Vazgeçtiği durumunda ne olur?

İdare, kamulaştırmanın her safhasında, kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Vazgeçme halinde dava giderleri, yargı harçları ve takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.

(Visited 518 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin