ÖLÜMLÜ VEYA YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA KUSURUN MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ

ÖLÜMLÜ VEYA YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA KUSURUN MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ

Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?
Yaralanan ya da ölen kişinin de trafik kazasında kusurlu olması ya da fazla kusurun onda bulunması kendine manevi tazminat verilmesine engel değildir. Manevi tazminat olarak önce bir miktar takdir yapıldıktan sonra, bundan kusur oranında indirim yapılması doğru değildir, istenen manevi tazminattan matematiksel olmamak üzere indirim yapılması gerekir. Örneğin, alkollü olduğunu bildiği sürücünün aracına binmek bölüşük kusur sayıldığından maddi tazminat miktarından desteğin kusuru oranında, manevi tazminat yönünden matematiksel olmamak üzere bir indirim yapılması gerekir. Kusur oranına göre indirim maddi tazminat isteminde göz önünde tutulur. Kusur oranının manevi tazminata etkilemesi düşünülemez. Diyelim ki galip kusurun yaralı kişide olması istemin reddine neden olmaz. Ancak tüm kusurun zarara uğrayanda olması halinde, “kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi gereğince, kusursuz kişinin manevi tazminatla sorumlu tutulması olası değildir. Davacının asli kusurlu olması manevi tazminat verilmesine engel oluşturmaz ise de, asli kusur hükmedilecek miktarı etkiler ve bu durumda ılımlı bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share on Social Media
Follow us on Social Media