kamulaştırma temyiz

Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazlar nerede yapılır?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemenin, taşınmazın idare adına tescil edilmesine (veya duruma göre terkin edilmesine) yönelik verdiği kararlar kesindir. “Kesindir” demek “temyiz edilmesi mümkün değildir” demektir. Diğer bir deyişle, taşınmaz mal sahiplerinin, tescile (veya terkine) yönelik kararlara Yargıtay nezdinde itiraz etme imkânları yoktur. Tescil yönünden durum bu…

Bizi Takip Edin