kamulaştırma bedeline itiraz

Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazlar nerede yapılır?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemenin, taşınmazın idare adına tescil edilmesine (veya duruma göre terkin edilmesine) yönelik verdiği kararlar kesindir. “Kesindir” demek “temyiz edilmesi mümkün değildir” demektir. Diğer bir deyişle, taşınmaz mal sahiplerinin, tescile (veya terkine) yönelik kararlara Yargıtay nezdinde itiraz etme imkânları yoktur. Tescil yönünden durum bu…

“Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası” nedir?

Kamulaştırmak istediği taşınmazı satın alma usulü ile elde edemeyen idare, taşınmazın maliki ne karşı, yetkili Asliye Hukuk mahkemesinde, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” denen davayı açar. Davanın adından da anlaşılabileceği üzere bu davadaki amaç kamulaştırılan taşınmaz için idare tarafından taşınmazın malikine ne tutarda bir kamulaştırma bedeli ödeneceğini belirlemektir. Yoksa…

Bizi Takip Edin