Kamulaştırma – Yeşil Alan

Kamulaştırma – Yeşil Alan

Soru ListesiCategory: İmar HukukuKamulaştırma – Yeşil Alan
Zehra Şener asked 9 ay ago

Merhaba, 15 Yıl kadar önce arsamızın bir kısmı belediye tarafından yeşil alan(park) ilan edildi. Fakat şuana bu alana kadar hiçbirşey yapılmadı. Biz de şuana kadar bir itirazda bulunmadık. Şuanda bu arsa için kamulaştırma bedelini alabilmek yada farklı bir konumda değerinde bir başka arsa için hala başvuru yapabilir miyiz ? Haklarımız nelerdir ?

1 Answers
avukat Staff answered 7 ay ago

Merhabalar. Baya bi geciktik sanırım cevap için ama yine de belki işinize yarar diyerek cevaplayalım..
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.12.2010 gün ve E:2010/5-662, K:2010/651 sayılı kararında özetle “…, uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma yada takas cihetine gitmeyen idarelerce, okul alanı, yeşil alan olarak imar planlarında yer almasına rağmen idarenin pasif ve suskun kalarak ve imar uygulaması yapmayarak taşınmaza müdahale edildiği;bu haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu, İdarenin hukuka aykırı eylemiyle mülkiyet hakkı engellenen taşınmaz maliki kişilerin, dava yoluyla kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda mülkiyetin bedele çevrilmesini, eş söyleyişle idareden değer karşılığının verilmesini isteyebileceği” ne karar verilmiştir.

Share on Social Media
Follow us on Social Media