Kamulaştırma işlemine karşı açılabilecek davalar nelerdir?

Kamulaştırma işlemine karşı açılabilecek davalar nelerdir?

İptal Davası: Kamulaştırma işlemi bir idari işlemdir. Dolayısıyla tüm idari işlemlere karşı dava açılabilmesi Anayasamızla güvence altına alınmış bulunmaktadır. Kamulaştırma işleminin yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden sakat olması söz konusuysa kamulaştırma işleminin taşınmaz malikine tebliğden itibaren otuz gün içinde açılması gerekmektedir. Müşterek veya iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başına dava hakları vardır. Ancak, açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez. Otuz günlük süre hak düşürücü süre olup süresi içinde açılmayan iptal davaları ilk incelemede reddedilecektir.

Açılan iptal davaları adli yargıda açılan kamulaştırma ile ilgili davalarda bekletici mesele olarak kabul edilecektir ve iptal davasının sonuçlanmasına göre adli yargıdaki süreç devam edecektir.

Maddi Düzeltim Davası: Kamulaştırma işlemi taşınmazın malikine, mahkeme aracılığıyla meşruhatlı(açıklamalı)davetiye gönderilmektedir. Bu davetiyede kamulaştırma işlemine dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Kamulaştırılan taşınmazın maliki, niteliği, teknik özellikleri gibi bilgilerin yer aldığı bu tebligatın ilgiliye tebliğ edilmesinden sonra taşınmaz maliki davetiye de yer alan bilgilerin yanlış olduğunu iddia ediyorsa taşınmazın bulunduğu yer adli mahkemesinde tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde maddi düzeltim davası açmalıdır.

(Visited 797 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin